kue cawado pelangi

BATANG KULUR KIRI

  • 01Rancangan Bangun Dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

    sebelum inisiatif ini dilaksanakan, pemasaran kue khas buatan kabupaten hulu sungai selatan untuk strategi pemasaran masih kurang. kue khas banua cawado pelangi(cangkaruk, wajik, dodok). pelangi yang dimaksud adalah varian rasa buah durian, pandan, dan strowberryyang menggunakan warna alamidari buah tersebut. untuk menjadikan makanan kue khas banua cawado pelangi ini agar bisa menambah di pasar luar daerah. untuk menarik minat pembeli, maka kue tersebut dikemas agar lebih terjaga kebersihan  dan ketahanan dengan menggunakan pengemas hampa udara. kalau inovasi ini berjalan dengan lancar maka akan terciptanya lapangan kerja bagi masyarakat setempat.

  • rendahnya penjualan keluar daerah. kurang menariknya dalam kemasan kue. kurangnya penyerapan kerja bagi masyarakat setempat.

  • kue cawado merupakan salah satu produk rumahan yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dengan menembus penjualan ku luar daerah. inovasi ini selaras dengan dinas perdanganan dan dinas nakerkop UKP serta Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa.

  • meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat. produk cawado yang bersaing dan baik. lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat.

https://youtu.be/P1SG_-mHZvs